Administratorem Państwa danych osobowych jest OPC Spółka z o.o. ul. Majakowskiego 316, 61-066 Poznań. Można się z nami skontaktować pod numerem telefonu 576 950 460 lub mailowo biuro@opcsport.eu. Wykorzystujemy Państwa dane osobowe zgodnie z prawem w celu świadczenia usług handlowych.


    Podają Państwo dane dobrowolnie. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, aby zawrzeć umowę i wypełniać jej warunki, sprzedawać produkty. Będą one przechowywane jedynie tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone, do celów archiwalnych oraz do celów przedawnienia roszczeń.


    W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Będziemy przekazywać dane wyłącznie trzem grupom: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, innym odbiorcom danych np. kurierom, bankom, ubezpieczycielom.


    Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich korygowania, przenoszenia lub usunięcia oraz do ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane mogą być profilowane, tzn. automatycznie analizowane w celu przygotowania oferty. Mogą Państwo wyrazić swój sprzeciw wobec profilowania.

    Sklep | Polityka prywatoności

    © 2019 OPC. All Rights Reserved